สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านแสง หมู่ที่ 11 (สายทางบ้านแสง-บ้านหนองดินจี่)

Share

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านแสง หมู่ที่ 11 (สายทางบ้านแสง-บ้านหนองดินจี่) ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พ.ค. 2561 เป็นเงิน 200,000 บาท