สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Share

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่  ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณและ เสนอนายอำเภอให้ความเห็นชอบนายอำเภอเหล่าเสือโก้กได้อนุมัติให้ความเห็นชอบ  เมื่อวันที่ 23  เดือน กันยายน 2558 และโดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<