สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

งานประเพณีบุญเดือนหกตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

Share

   วันที่  21 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่  นำโดย นายกองสูน  สายแวว คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้านจัดงานประเพณีบุญเดือนหกตำบลแพงใหญ่  อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมงานด้านการส่งุเสริมศิลป ประเพณี วัฒนธรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ มีผู้นำหมู่บ้าน และ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างสนุกสนาน