สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share

ประวัติความเป็นมา

 

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ 6 บ้านจิก ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ได้รับการยกฐานะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2539 - ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง วันที่ 25 ธันวาคม 2539