สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 [ 28/05/61 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านแสง หมู่ที่ 11 (สายทางบ้านแสง-บ้านหนองดินจี่) [ 28/05/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสง หมู่ที่ 11 [ 18/04/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 [ 18/04/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 [ 18/04/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ที่ 7 [ 18/04/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บ้านจิก หมุ่ที่ 6 [ 22/03/61 ]
ราคากลางโครงการจัดซ้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ [ 04/10/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ [ 28/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ 13 (ซอยปะปา) [ 26/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิก หมู่ 12 (ซอยโนนคูณ) [ 26/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ 7 (ซอยข้างโรงเรียน) [ 26/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 (ทางสายบ้านโนนสมบูรณ์-บ้านแดง) [ 26/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่ 3 (สายทางบ้านแดง-บ้านบากนาเจริญ) [ 26/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดินจี่ หมู่ 5 (ทางเข้าวัดหนองดินจี่) [ 22/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบากนาเจริญ หมู่ 8 (สายทางบ้านบากนาเจริญ-บ้านแดง) [ 22/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิก หมู่ 6 (ซอยพ่อใหญ่ลุน) (ต่อจากจุดเดิม) [ 22/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสง หมู่ 1 (ซอยดอนปู่ตา) [ 22/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ 2 (ซอยพ่อใหญ่โสม) [ 22/09/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนดอนกลอย หมู่ 9 (สายทางหลักภายในหมู่บ้าน) [ 19/07/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลบริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ [ 08/05/60 ]
ราคากลางโครงการขุดลอกร่องโต่งโต้น บ้านแสง หมู่ที่ 11 ตำบลแพงใหญ่ [ 26/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำครูและผู้ปกครองภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ [ 26/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 4 - บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 5 [ 26/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อห้องน้ำครูและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ [ 28/02/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ [ 30/12/59 ]
ราคากลางโครงการถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ [ 30/12/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน ถนนสายบ้านบากนาเจริญ หมู่ที่ 8 - บ้านแดง หมู่ 3 [ 07/11/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน ถนนสายบ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 5 - บ้านแสง หมู่ 11 ตำบลแพงใหญ่ [ 28/10/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนสายบ้านดอนกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/10/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดง หมู่ที่ 13 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 28/09/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดง หมู่ที่ 10 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 22/09/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 16/09/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างฝาย บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 4 [ 29/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสง หมู่ที่ 11 [ 16/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 5 [ 16/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 [ 16/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 2 (ซอยพ่อใหญ่โสม) [ 15/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบากนาเจริญ หมู่ที่ 8 [ 10/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิก หมู่ที่ 12 (ซอยโนนคูณ) [ 10/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 (สายภายในหมู่บ้าน) [ 10/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมู่ที่ 7 [ 10/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสง หมู่ที่ 10 [ 10/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิก หมู่ที่ 12 (ซอยโนนคูณ) [ 10/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 6 บ้านจิก [ 02/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการ อบต.แพงใหญ่ [ 02/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจิก หมู่ที่ 12 ซอยสามสา [ 02/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแพง หมู่ที่ 7 [ 02/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 [ 21/09/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 [ 21/09/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 [ 10/09/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ,หมู่ 9 และโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 10/09/58 ]
ราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอปุกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตาบลแพงใหญ่ [ 08/09/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจิก หมู่ที่ 6 (ซอยพ่อบัว สุตัญตั้งใจ) [ 10/06/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจิก หมู่ที่ 12 (ซอยโนนคูณ) [ 10/06/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 4 (ซอยตะวันออกโรงเรียน) [ 10/06/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแสง หมู่ที่ 1 [ 06/05/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (ซอยทางบ้านโนนสมบูรณ์) [ 06/05/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกลาง หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านกลาง-บ้านหนองดินจี่) [ 06/05/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 (สายทางบ้านจิก-บ้านโนนดอนกลอย) [ 25/02/57 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ จำนวน 1 หลัง [ 25/02/57 ]