สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 (สายทางบ้านจิก-บ้านโนนดอนกลอย)

Share

   ประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 (สายทางบ้านจิก-บ้านโนนดอนกลอย) ประมาณราคา ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ราคา 998,000.00 บาท

 

  ผู้สนใจ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.pangyai.go.th โทรศัพท์ 045-842222 โทรสาร 045-842222 ในวันและเวลาราชการ