สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอปุกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตาบลแพงใหญ่

Share

  ราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อใช้งานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

 

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก ังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 8 - 21 ก.ย. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.pangyai.go.th หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 045-842222 ในวันและเวลาราชการ