สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ,หมู่ 9 และโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Share

     การประมาณราคากลาง

1. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านโนนสมบูรณ์ ราคาคำนวณ ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 เป็นเงิน 96,100 บาท

2. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ราคาคำนวณ ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 เป็นเงิน 251,000 บาท

3. และโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคาคำนวณ ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 เป็นเงิน 231,000 บาท

 

ผู้สนใจติดต่อข ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก ังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.pangyai.go.th หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 045-842222 ในวันและเวลาราชการ