สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแพง หมู่ที่ 7

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแพง หมู่ที่ 7 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 310,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อข ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก ังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.pangyai.go.th หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 045-842222 ในวันและเวลาราชการ