สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน ถนนสายบ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 5 - บ้านแสง หมู่ 11 ตำบลแพงใหญ่

Share

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน ถนนสายบ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 5 - บ้านแสง หมู่ 11 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 190,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เป็นเงิน 190,000 บาท