สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

Share

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 50,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 50,000 บาท