สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

Share

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 110,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ก.พ.. 2560 เป็นเงิน 110,000 บาท