สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
คณะผู้บริหาร
     
 
 
 
นายกองสูน สายแวว
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
นายจันทา ศิรินนท์
 
นายสมบูรณ์ สีลากุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
 
 
นายทวี กุลพันธ์
 
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล