สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 
 
 
นางวัฒนา ไท้ทอง
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
     
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
     
 
นางสาวหทัยทิพย์ บุตรน้อย
 
นางนฤมิต จันทร์สวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
นายณรงค์ วงคำเหลา
 
นางสาวธัญลักษณ์ บุญพรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม