สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองช่าง
     
 
 
 
นายณรงค์ วงคำเหลา
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
 
 
 
นายยุทธนา สินเติม
 
 
นายช่างโยธา
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
 
 
 
นางสาวสุภาวดี ผลาผล
 
 
ผู้ช่วยช่างโยธา