สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
 
 
 
นางสาวธัญลักษณ์ บุญพรม
 
 
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวมะลิวัลย์ พันทราช
นางสาวกาญจนา ทองหยอด
นางสาวจุไรวรรณ ศิรินนท์
นักวิชาการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
     
พนักงานจ้าง
     
 
นางสาวเพ็ญจันทร์ หงษ์คำ
 
นางสาวราตรี ปลื้มจิต
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก