สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางนฤมิต จันทร์สวัสดิ์
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวอุดมลักษณ์ เรกะสันต์
นางณัชรดี บูรพันธ์
นางสาววาสนา กุลวงค์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
     
 
 
 
นางสาวพัชรี เดชมัด
 
 
เจ้าพนักงานธุรการ
 
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวยุภาวดี คำพันธ์
นางสาวประไพร จารุกมูล
นายศักดิ์ดา จิตสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้