สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าอำเภอเหล่าเสือโก้ก

     วันที่ 23 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่  นำโดย นายกองสูน  สายแวว คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าอำเภอเหล่าเสือโก้ก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประกาศตั้งปณิธานถวายความดีเพื่อพ่อ และแสดงสัญลักษณ์ เป็นที่ประจักษ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

     องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่  นำโดย นายกองสูน  สายแวว คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมประกาศตั้งปณิธานถวายความดีเพื่อพ่อ และแสดงสัญลักษณ์ เป็นที่ประจักษ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และตั้งปณิธานถวายความดีเพื่อพ่อ 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก

    วันที่ 12 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่  นำโดย นายกองสูน  สายแวว คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา

   วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่  นำโดย นายกองสูน  สายแวว คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมอบเสื้อพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวาร่วมกันโดยเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้กร่วมกับ อบต.แพงใหญ่เป็นหน่วยงานหลัก ณ ห้วยหอไตร ตามโครงการ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีบุญเดือนหกตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

   วันที่  21 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่  นำโดย นายกองสูน  สายแวว คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้านจัดงานประเพณีบุญเดือนหกตำบลแพงใหญ่  อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมงานด้านการส่งุเสริมศิลป ประเพณี วัฒนธรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ มีผู้นำหมู่บ้าน และ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างสนุกสนาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดศูนย์พัฒนสาเด็กเล็กตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

    วันที่   11 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่  นำโดย นายกองสูน  สายแวว คณะผู้บริหาร สอบต.เปิดศูนย์พัฒนสาเด็กเล็กตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมงานด้านการศึกษาปฐมวัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ มีผู้นำหมู่บ้าน และ ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ จัดกิจกรรมเเข่งขันกีฬา ประจำปี 2560

    วันที่  28 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่  นำโดย นายกองสูน  สายแวว คณะผู้บริหาร สอบต. กิจกรรมเเข่งขันกีฬาประจำปี 2560 ตำบลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ มีผู้นำหมู่บ้าน และ ประชาชน เยาวชน ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสง ประจำปีการศึกษา 2559

    วันที่  29 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่  นำโดย นายกองสูน  สายแวว นางธัญญลักษณ์ บุตรพรม ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสง ตำบลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ มีผู้นำหมู่บ้าน และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลแพงใหญ่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

แต่งกายชุดผ้าไทย ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ ทุกวันอังคารของสัปดาห์

     วันที่ 14 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ แต่งกายชุดผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทุกวันอังคารของสัปดาห์อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 3