สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12/10/60 ]
ประกาศจากคณะกรรมการโคนมและผลิคภัณฑ์นม หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 12/10/60 ]
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28/09/60 ]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก และก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 15/09/58 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 08/09/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 18/05/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/04/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการการแพทฉุกเฉิน องค์การบริหารส่นตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/04/58 ]
เพิ่มเติมประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศลงวันที่ 26 มีนาคม 2558 [ 27/03/58 ]
ประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองฮาง หมู่ที่ 9 บ้านโนนโดนกลอย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 27/10/57 ]