สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก และก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

Share

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนดอนกอย (สายทางภายในบ้าน) ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 251,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (สายทางบ้านโนนสมบูรณ์-บ้านแดง หมู่ที่ 3) ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 96,100 บาท

3. โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคากลาง 231,000 บาท

รวม 3 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 578,100 บาท

 

 

     ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 ในราคาชุดละ 500 บาท โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 ในราคาชุดละ 200 บาท และโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์เด็ก ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-842222 ในวันและเวลาราชการ