สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Share

    ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ได้มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ.2561 และเพื่อเป็นให้การจัดหาพัสดุโครงการต่างๆ ของ อบต.แพงใหญ่ เป็นไปตามขั้นตอน องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ จึงได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดหาพัศดุและเพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบใด้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั้งกัน...