สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เปิดศูนย์พัฒนสาเด็กเล็กตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

Share

    วันที่   11 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่  นำโดย นายกองสูน  สายแวว คณะผู้บริหาร สอบต.เปิดศูนย์พัฒนสาเด็กเล็กตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมงานด้านการศึกษาปฐมวัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ มีผู้นำหมู่บ้าน และ ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้